portret20156 czerwca 2015
godz. 18.30
wstęp wolny

Program:

– wręczenie nagród laureatom konkursu
– pokaz mody Klaudii Małolepszej
– koncert BIG BANDU PSM w Kole pod kierownictwem Grzegorza Kołodziejczaka
– otwarcie wystawy pokonkursowej

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy i galę na której zostaną wręczone nagrody.

 

 


Z przyjemnością informujemy, że konkurs „PORTRET 2015” został rozstrzygnięty. Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanowiło nagrodzić następujące zdjęcia.

Nagroda Grand prix w postaci: 4000 pln została przyznana autorce zestawu zdjęć Analogie – Monika Kryszczyńska.

Nagrody za pierwsze miejsca – 2000 pln w kategorii Portret otrzymała za zdjęcie Zuzanna – Sonia Szóstak, a w kategorii Moda za zdjęcie Flowers – Łukasz Lic.

Ponadto przyznano wyróżnienia: Piotr Naliwajko autor Anna Wietecha (wyróżnienie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu); Wilgotne Kalosze autor Tomasz Juszkiewicz (wyróżnienie od Sebastiana Siębora); Pasje autor Damian Budziwojski (wyróżnienie od Roberta Andre); Szepty autor Ewa Żydowicz (wyróżnienie od Wojtka Sypniewskiego); Patricco autor Mateusz Woźniak (wyróżnienie od Arkadiusza Gołębowskiego); oraz przyznano nagroda od Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole dla pracy J’adore autor Mateusz Lenartowicz i dwie nagrody PRESS dla Juli Zakrzewicz za pracę Marzycielka i Olgi Bejm za pracę Mamo.

Oto nagrodzone prace.

Mamo autor Olga Bejm
Nagroda press
« 2 z 13 »

Galę wręczenia nagród uświetniła pokazem swojej kolekcji Klaudia Małolepsza, a występem muzycznym big band Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole pod kierownictwem Grzegorza Kołodziejczaka.

PROTOKÓŁ
z podsumowania oceny prac nadesłanych na XIV edycję Konkursu PORTRET 2015 z dnia 30.04.2015 r.
Zgodnie z regulaminem Konkursu Jury w składzie:
Sebastian Siębor (przewodniczący), Olga Głowacka (KKF Koło), Władysław Nielipiński (WBP i CAK Poznań),
Robert Andre (ZPAF, KKF FAKT Koło), Aleksandra Wysocka (Przegląd Kolski), Wojtek Sypniewski, Arkadiusz
Gołębowski (MDK Koło – sekretarz)
okonało oceny 971 prac (85 w kategorii moda oraz 886 w kategorii portret nadesłanych) przez 380 autorów i
zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 124 prace 96 autorów. W kategorii portret zakwalifikowano do
wystawy 105 prac, a w kategorii moda zakwalifikowano 19 prac.
Jury nominowało do nagród prace następujących autorów:

PORTRET
Monika Osipowska – Illusion

Natalia Bylok – Odbicie

Konrad Bąk – Burza myśli

Justyna Wierzchowiecka – Dial tone

Magdalena Juszczyk – śniąc

Sonia Szóstak – Classic portrait

Sonia Szóstak – Zuzanna

Iwona Delegiewicz – Olek

Sebastian Pietrzak – The Darkness coming

Izabela Popek-Wróbel – Wiatr od ściany

Michał Dogoda – Życie moje

Małgorzata Awiorko – Marta 1

Urszula Mróz – Dormente

Monika Kryszczyńska – Antalogie (3 prace)

Mateusz Woźniak – Patricco

Tomasz Juszkiewicz – Wilgotne kalosze

Ewa Żydowicz – Szepty I

Damian Budziwojski – Pasje
MODA
Milena Szewczyk – Andromeda

Kamila Ciszewska – Moda 1

Arkadiusz Jankowski – Velo

Dariusz Drobiazg – Girl in the mirror

Kamil Kobyłecki – Czerń

Mateusz Lenartowicz – J’adore

Łukasz Lic – Flowers

i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
GRAND PRIX w kwocie 4000 zł dla Moniki Kryszczyńskiej za prace „Analogie”
I NAGRODĘ w kategorii portret w kwocie 2000 zł dla Soni Szóstak za pracę „Zuzanna”
I NAGRODĘ w kategorii moda w kwocie 2000 zł dla Łukasza Lic za pracę „Flowers”
Wyróżnienie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w postaci albumu
dla Anny Wietecha za pracę „Piotr Naliwajko”
Ponadto członkowie jury przyznali swoje indywidualne wyróżnienia w postaci albumów/książek i dyplomów
honorowych:
Sebastian Siębor – dla Tomasza Juszkiewicza za pracę „Wilgotne kalosze”
Robert Andre – dla Damiana Budziwojskiego za pracę „Pasje”
Wojtek Sypniewski – dla Ewy Żydowicz za pracę „Szepty”
Arkadiusz Gołębowski – dla Mateusza Woźniaka za pracę „Patriocco”
oraz przyznano nagroda od Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole dla Mateusza Lenartowicza za pracę
„J’adore” i dwie nagrody PRESS dla Juli Zakrzewicz za pracę „Marzycielka” i Olgi Bejm za pracę „Mamo”
Na tym protokół zakończono i podpisano.