Forma prezentacji swoich prac w trakcie przeglądu portfolio jest dowolna. Zdjęcia mogą być w formie w odbitek, albumu, książki, bądź na cyfrowych nośnikach. Czas trwania pojedynczej konsultacji to 30 minut. Przegląd Portfolio ma charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Recenzenci:

Robert Andre – Honorowy Prezes KKF FAKT, członek ZAPF, członek jury konkursu PORTRET.  Zajmuję się głównie aktem, portretem, fotografią kreacyjną.

Bartłomiej Kończak – członek KKF FAKT. Zajmuje się głównie fotografią krajobrazową.

Przyjdź 20 maja do Miejskiego Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) i pokaż nam swoje zdjęcia.
Przegląd portfolio trwa od 10.00 do 14.00