W dniu 22 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT“, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Klubu.

Walne zebranie wyznaczyło Komisję Likwidacyjną w składzie:

  1. Robert ANDRE
  2. Jan SZABELSKI
  3. Ryszard WARSZEWSKI
  4. Adam WILK