z zawodu inż. chemik, absolwent Politechniki Poznańskiej a od 1987 r. założyciel i właściciel firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES w Kole, autor różnych publikacji i patentów z zakresu technologii narzędzi ściernych.

Fotografią zajmuje się od 1966 roku. W czasie studiów działał w Agencji Fotograficznej Politechniki Poznańskiej oraz w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. Jest współzałożycielem (w roku 1987) Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT” im. prof. dr. T. Cypriana, pełniąc w nim w czasie ostatniej kadencji funkcję prezesa. Zajmuje się głównie aktem, portretem, fotografią kreacyjną w duchu de centrystycznym.

Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych, wśród których ostatnio można wymienić „AKT” w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda” w Kielcach (2009) oraz „DECENTRYZM” w galerii „Sztuka Polska” w Warszawie (2010) i Polish Slavic Center w Nowym Jorku (2011) oraz „AKT w POLSKIEJ FOTOGRAFII” w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2013).

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Świętokrzyski oraz Honorowym Prezesem Klubu „Fakt” w Kole.

www.andre.art.pl