PaKom_homo_ludens

Homo ludens – konkurs fotograficzny dla wszystkich fotografujących.

Do 10 marca zbieramy zdjęcia, aby wysłać je na konkurs. Chętnych prosimy o przesłanie plików cyfrowych na info@kkffakt.pl (w treści wiadomości wpisać konkurs homo ludens).

W dniach od 26 do 29 maja 2016 r. odbywają się w Reinbek Dni Kultury pod hasłem „Reinbek się bawi …“. Komitet Partnerski PaKom w Reinbek oraz miasto partnerskie Koło organizują konkurs fotograficzny pod tytułem ‚homo ludens’.

Tematem tego konkursu jest człowiek i zabawa we wszystkich aspektach – ‚homo ludens’. Wybrane przez jurorów prace zostaną zaprezentowane na wystawie inicjującej Dni Kultury „Reinbek się bawi …“, której wernisaż odbędzie się w ratuszu Reinbek.

Wystawa jest planowana w dniach od 26 maja do 21 czerwca 2016 r. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki konkursu, których prace zostaną wybrane, zostaną powiadomieni/mione pocztą elektroniczna (email).

Spośród wybranych na wystawę prac jury powołane przez organizatora przyzna 3 nagrody w postaci rzeczowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym ‚homo ludens’

I. Uczestnicy/uczestniczki mogą przesłać trzy zdjęcia. Odbitki zdjęć w formacie DIN A4 razem z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać między od 1 do 31 marca 2016 r. Do 10 kwietnia otrzymają uczestnicy/uczestniczki wiadomość od jurorów, które prace zostały zaakceptowane.

Zdjęcia w oryginalnym formacie (40 x 60 cm) należy wysłać do 30. kwietnia 2016 do Pani Katja Voß, Koordinatorin für Städtepartnerschaften, Amt für Bildung, Jugend, Kultur und Sport, Hamburger Straße 5-7, D- 21465 Reinbek.

II. Poprzez przesłanie zdjęć i zgłoszenia do konkursu miasta Reinbek i PaKom uczestnicy/uczestniczki przyznają prawa do ich przestrzennego, czasowego i nieograniczonego treścią użytkowania, łącznie z prawem przerobienia (np. skanowanie), jak również ich opisywania.

III. Uczestnicy/uczestniczki muszą posiadać nieograniczone prawa autorskie i użytkowe, a motywy zdjęć muszą być w zgodzie z prawami unii europejskiej i z prawami autorskimi osób obecnych na zdjęciach.

IV. Uczestnicy/uczestniczki potwierdzają swoim zgłoszeniem prawa autorskie do oddanych zdjęć i posiadanie nieograniczonych praw użytkowych. Uczestnicy/uczestniczki potwierdzają również, że trzecie osoby nie posiadają praw autorskich do przesłanych zdjęć; że w szczególności osoby rozpoznawalne, przedstawione na zdjęciach, zgadzają się z powyżej wymienionymi prawami użytkowania i prawa autorskie osób trzecich nie będą naruszone. Uczestnicy/uczestniczki od tego momentu zwalniają miasto Reinbek oraz PaKom od jakichkolwiek żądań osób trzecich. Członkowie jury są wyłączeni z uczestnictwa w konkursie.

V. Uczestnicy/uczestniczki zgadzają się z ujawnieniem ich nazwisk, jako autorów.

VI. Uczestnicy/uczestniczki zapewniają, że zawartość zdjęć analogicznych i danych zdjęciowych nie wykracza poza obowiązujące (niemieckie) zakazy, szczególnie te, dotyczące rozpowszechniania pornografii dziecięcej (§§184 ff. StGB). VII. Za wystawienie zdjęć w Ratuszu Reinbek (planowany czas wystawy: od 26.05.2016 do 21.06.2016) nie zostanie wypłacone żadne honorarium, ani wynagrodzenie.

Karta zgłoszeń

PaKom_homo_ludens_2016_warunki uczestnictwa